รับสมัครผู้ถือครองชื่อโดเมน “.th” ร่วมเป็นโจทย์ใน Online EAI Hackathon 2020

on พฤษภาคม 22, 2020        by Admin

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) รับสมัครผู้ถือครองชื่อโดเมน “.th” ร่วมเป็นโจทย์ในการแข่งขัน Online EAI Hackathon

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2563

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดูได้ที่  thnic.or.th/eaihackathon2020

คุณสมบัติ หน่วยงาน/บริษัท ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • จดชื่อโดเมน “.th” แล้ว

สิ่งที่ หน่วยงาน/บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลบริษัท, สินค้า/บริการ และข้อมูลติดต่อ จำนวน 3-5 หน้า
 • บริการติดตั้งโดเมน
 • บริการติดตั้งระบบ Mail Server ให้สามารถรับและส่งอีเมลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เว็บไซต์และระบบอีเมลภาษาไทยในราคาประหยัด 
 • ช่องทางในการติดต่อนักพัฒนาระบบ/เว็บไซต์ เพื่อการดูแลเว็บไซต์และอีเมลอย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ (โอ๋)
อีเมล: siranatcha@thnic.co.th
โทร. 0 2105 4007 ต่อ 101
มือถือ: 08 1402 2150
*จันทร์ – ศุกร์ 8.00-17.00 น.

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถส่งงานได้ตามเงื่อนไข อาจส่งผลให้ผู้ถือครองโดเมนไม่ได้รับผลงานตามที่กล่าวมา และเนื่องจากเวลาในการพัฒนามีจำกัด (24 ชั่วโมง) อาจจะไม่สามารถดำเนินการพัฒนาเว็บได้ครบตามที่ต้องการ

สิ่งที่ หน่วยงาน/บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

 1. ข้อมูลบริษัทและข้อมูลสินค้า / บริการ / รูปโลโก้บริษัทความละเอียดสูง / ภาพสินค้าหรือบริการ หรือภาพที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์
 2. ค่าบริการ Web Hosting รายปี 
 3. ผู้แทนเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการตัดสินผลงานในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ

 • กรณีที่ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน ภายในกำหนด มูลนิธิฯ ในฐานะผู้จัดโครงการมีสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดโครงการนี้
 • กรณีที่ท่านต้องการให้มีบริการดูแลเว็บไซต์เพิ่มเติมหลังจากจบโครงการ สามารถติดต่อกับผู้เข้าแข่งขันได้โดยตรง (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการตกลงกันของผู้ถือครองโดเมนกับผู้เข้าแข่งขันเอง มูลนิธิฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้)

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ