ข่าวประชาสัมพันธ์

THNG 3rd Camp: IT Innovation for Society

on เมษายน 3, 2013        by Naritcha

เมื่อวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้จัดกิจกรรมใหญ่ขึ้นภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “Internet Technology Innovation for Society: เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม”

THNG 3rd Camp : IT Innovation for Society ถือกำเนิดขึ้นโดยมี กลุ่ม THNG (ทีเอชเอ็นจี) หรือ Thailand Networking Group เป็นผู้ประสานงานโครงการ และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด, บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด,  บริษัท ดอทอะไร จำกัด, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทำเว็บ, และ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด รวมทั้งพันธมิตรด้านวิชาการอันได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา, ห้องวิจัย InterLab จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT และวิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก

ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้ ทำ workshop ติดตั้งอุปกรณ์จริงให้กับชุมชน และการถ่ายทอดความรู้สู่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งชุมชนที่ทางค่ายได้เลือกเข้าไปดำเนินการติดตั้งเครื่อข่ายอินทราเน็ตให้เกิดขึ้นได้แก่ หมู่บ้านไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก  ซึ่งกิจกรรมในค่ายที่เกิดขึ้นได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่ และการเข้าถึงชุมชน โดย คุณธนพล ทรงพุฒิ จากมูลนิธิกระจก

THNG 3rd Camp: IT Innovation for Society เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ชุมชน โดยจะเน้นให้สามารถสร้างเครื่องข่าย Intranet Mesh network ในชุมชน และสามารถเชื่อมต่อ Application เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ในพื้นที่ชุมชน และการดู video การเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับชาวบ้าน และสามารถนำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น  โดยในค่ายครั้งนี้จะเน้นการปฏิบัติจริงและเกิดผลงานขึ้นมาอย่างแท้จริง

การบรรยายความรู้ทางด้านเทคนิคที่จะนำมาใช้ให้เกิดได้จริงโดย ดร.อภินันท์ ตั้นพันธุ์ จาก ทีมวิจัย InterLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  การสำรวจพื้นที่และออกแบบการติดตั้ง mobile router เพื่อสร้างเครื่องข่าย intranet ให้เกิดขึ้นจริงในชุมชน การติดตั้ง mobile router ให้กับชุมชน และการถ่ายทอดความรู้เมื่อมีการติดตั้งและสร้างเครือข่าย intranet ได้สำเร็จแล้ว ให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถใช้งานได้จริง รู้วิธีการรักษา ดูแล mobile router

สำหรับผู้สนใจสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.thng.in.th

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ