เว็บไซต์ .ไทย เพื่อชุมชน

on มิถุนายน 20, 2020        by Admin

โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย ใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย เพราะนอกจากจะใช้สื่อความหมายได้ชัดเจนแล้ว ไม่ต้องแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ชื่อโดเมน .ไทย ยังใช้บ่งบอกความเป็นตัวตน ขององค์กร ชุมชน บุคคล ได้อีกด้วย

เว็บไซต์ .ไทย ในโครงการมีเว็บอะไรบ้าง และมีความน่าสนใจอย่างไร ไปชมพร้อมกันเลย

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ