No Category

รวมข่าว BPF2022

on พฤษภาคม 26, 2022        by Naritcha

หนังสือพิมพ์มติชน: 7 มิถุนายน 2565

 

มติชนออนไลน์ : 7 มิถุนายน 2565
‘บีเคนิกซ์’ จัด Peering Forum แบบพบหน้า ย้ำจุดยืน Hub ภูมิภาค

 

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์: 26 พฤษภาคม 2565
บีเคนิกซ์ จัด Peering Forum ย้ำ Hub ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเน็ตภูมิภาค

ว็บไซต์สยามท้องถิ่น: 26 พฤษภาคม 2565
บีเคนิกซ์ จัด Peering Forum แบบ Hybrid ออนไซต์ควบคู่ออนไลน์ ตอกยํ้าจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

 

เว็บไซต์ทั่วทิศ: 26 พฤษภาคม 2565
บีเคนิกซ์ จัด Peering Forum แบบ Hybrid ออนไซต์ควบคู่ออนไลน์ ตอกยํ้าจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

 

ADPT.news : 26 พฤษภาคม 2565

บีเคนิกซ์ เปิดตัวแรงหลังโควิด จัด Peering Forum แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

 

พิมพ์ไทยออนไลน์: 25 พฤษภาคม 2565
“บีเคนิกซ์” เปิดตัวแรงหลังโควิด จัด Peering Forum (BPF2022) แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

 

KURadioPlus.com: 25 พฤษภาคม 2565
บีเคนิกซ์ เปิดตัวแรงหลังโควิด จัด Peering Forum แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

 

หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดินออนไลน์: 25 พฤษภาคม 2565
บีเคนิกซ์ เปิดตัวแรงหลังโควิด จัด Peering Forum แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

 

สยามรัฐออนไลน์ : 25 พฤษภาคม 2565

“บีเคนิกซ์” เปิดตัวแรงหลังโควิด จัด Peering Forum แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็นฮับภูมิภาค

 

ThaiPR.NET : 25 พฤษภาคม 2565

บีเคนิกซ์ เปิดตัวแรงหลังโควิด จัด Peering Forum แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

 

PPTVHD36.com : 24 พฤษภาคม 2565

บีเคนิกซ์ เปิดตัวแรงหลังโควิด จัด Peering Forum แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

 

โลกหลากวิถี : 24 พฤษภาคม 2565

บีเคนิกซ์ เปิดตัวแรงหลังโควิด จัด Peering Forum แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ