ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค จัด UA DAY เวิร์กชอปการพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย

on เมษายน 25, 2024        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) โดยการสนับสนุนของ UASG จัดงาน UA Day: อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย หรือ Email Address Internationalization (EAI) โดยมีคุณฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์ Operation and Support Manager บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด เป็นวิทยากร ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 

สำหรับเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ การเตรียมระบบฐานข้อมูลด้วย MariaDB การเตรียมระบบรับ-ส่งอีเมลด้วย โปรแกรม Postfix การเตรียมระบบจัดเก็บอีเมล (IMAP Server)ด้วยโปรแกรม Dovecot และการติดตั้งโปรแกรมอ่านและเขียนอีเมลด้วย Roundcube Webmail 

การอบรมในครั้งนี้มีทั้งผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาระบบ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เนตได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา เมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจระบบชื่อโดเมน ระบบอีเมลรวมถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง  เข้าใจองค์ประกอบ และการทํางานของระบบอีเมล  ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีอีเมลเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง สามารถสร้างระบบอีเมลเพื่อให้บริการอีเมลภายใต้ชื่อโดเมนของตัวเองบนระบบปฏิบัติการ ubuntu ได้  สามารถปรับแต่งให้ระบบอีเมลรองรับชื่ออีเมลภาษาไทย(ภาษาท้องถิ่น) สามารถปรับแต่งอีเมลเซิร์ฟเวอร์ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบได้ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นบริการอีเมลที่รองรับ EAI เปิดเป็นบริการใหม่ของธุรกิจตนเองได้

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ