ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค เข้าร่วมเป็นสมาชิก DNS-OARC

on มิถุนายน 17, 2024        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Domain Name System Operations, Analysis, and Research Center (DNS-OARC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและวิจัยด้านระบบชื่อโดเมน (DNS) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ต

DNS-OARC มีบทบาทในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก จัดทำงานวิจัยเชิงลึก และจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน DNS การเข้าร่วมของมูลนิธิทีเอชนิค ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและรักษาความปลอดภัยของระบบ DNS ในประเทศไทย

การเป็นสมาชิกของ DNS-OARC จะช่วยให้มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบ DNS ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ DNS-OARC ได้ที่ https://dns-oarc.net/ 

Share :